FORTRYDELSESRET
ifm. enkeltstående tjenester

FORTRYDELSESRET
De kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen.
Hvordan fortryder De?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette den os om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

Zitcom A/S
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg

Email: support@sms1919.dk
Tlf: 70262326

Det forhold, at vi allerede har leveret indholdstjenesten helt eller delvis, begrænser ikke Deres fortrydelsesret.

 

FORTRYDELSESRET
ifm. abonnementsbaserede tjenester

FORTRYDELSESRET
De kan fortryde den indgåede aftale om køb af den pågældende indholdstjeneste efter forbrugeraftalelovens § 17.
Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har indgået aftalen.
De har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før De har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir, e-mail eller henvisning til låst hjemmeside). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, De har indgået aftalen.
Hvis De f.eks. afgiver Deres bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.
Hvordan fortryder De?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette os om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til:

Zitcom A/S
Danmarksvej 26
8660 Skanderborg

Email: support@sms1919.dk
Tlf: 70262326

Det forhold, at vi allerede har leveret tjenesteydelsen helt eller delvis, begrænser ikke Deres fortrydelsesret, medmindre De har givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.